Архивын үйл ажиллагааг 2015-2020 онд тогтмолжуулж ажиллах хамтын ажиллагааны “Санамж бичиг”-ийн хэрэгжилтийн хүрээнд нийслэлийн 9 дүүргийн архивчдын “Төрийн архивын үндсэн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх” нь сэдэвт нэгдсэн сургалтыг Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, дүүргийн архиваас амжилттай зохион байгууллаа. Энэ удаагийн сургалт нь нийслэлд архивын салбар үүсч хөгжсөний 60 жил, дүүрэгт архив байгуулагдсаны 5 жилийн ойн хүрээнд болж буйгаараа онцлогтой.

Нэгдсэн сургалтын хүрээнд “Сүхбаатар дүүргийн архивын үйл ажиллагаа, танилцуулга, нийслэлийн Архивын газраас “Дүүргүүдийн архивын 2018 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлог ажлууд”, “Төрийн архивын системийг дүүргийн архивт нэвтрүүлэх нь” сэдвүүдээр илтгэл, мэдээлэл танилцууллаа.

Мөн тусгай төрлийн баримтаар хэрэг бүрдүүлж, хадгалж, хамгаалах үйл ажиллагаа, данс бүртгэл, хувийн хэрэг, ББНШК-ын хурлын үйл ажиллагаа төлөвлөгөө, хуваарь, тэмдэглэл, хяналтын үйл ажиллагаа, дүүргийн архивын сан хөмрөгийн нөхөн бүрдүүлэх эх үүсвэрийн жагсаалт, хөмрөгийн жагсаалт ашиглалтаар үзэсгэлэн гаргаж харилцан туршлага солилцсон юм.

Түүнчлэн ширээний теннис, дартс, хөл бөмбөг гэсэн 3 төрлөөр спортын тэмцээн явагдсан бөгөөд дүүргийн баг тамирчид “эмэгтэй ширээний теннис”, “хөлбөмбөг”-ийн төрөлд тэргүүлж, багаараа тэргүүн байр эзэлж, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, Шилжин явах цомын эзэд боллоо.