Видео

Шинэ жилийн баярыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулж, явган зам талбай, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын гаднах талбайн цас мөсийг цохиж арилгах, хороодын нутаг дэвсгэрт үүссэн үүсмэл хог хаягдлын цэгийг ачиж тээвэрлэлээ.

Их цэвэрлэгээний ажилд нийт  1991    аж ахуйн нэгж, 7986 иргэд оролцож 209916 м/кв хог хаягдлыг цэвэрлэн 32 хороодод нийт 42 хог тээврийн автомашинаар 71 рейсээр 472.5 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэн Нарангийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэсэн.

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 88 үйлчлэгч ажиллаж 1475283 м2 талбайн хог хаягдлыг шүүрдэн цэвэрлэж,783 уртааш метр хайш хашлага арчиж цэвэрлэн өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг хийсэн байна.