Видео

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Аж ахуйн тасаг, Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран Монгол улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулиуд тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн баримт бичгүүдийн хүрээнд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт дадлага зохион байгуулж болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гал түймрийг богино хугацаанд унтраах арга ажиллагаанд сургаж дадлагажуулах зорилгын хүрээнд эрүүл мэндийн төвийн харуул хамгаалалтын алба, ажилтан албан хаагчдад сургалт явууллаа.

Сургалтыг Онцгой байдлын хэлтсийн ахлах дэслэгч Х.Батцэцэг явуулж, “Бэлэн бай” сургалтын багц хичээл, гарч буй гал түймрийн өнөөгийн нөхцөл байдал, гарсан гал түймрийг унтраах арга, авралтын зам гарцын тэмдэг, тэмдэглэгээ болон бусад тэмдэглэгээний тухай, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн талаар хичээл заалаа.