Видео

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-оны А/342 захирамжаар батлагдсан “Эрvvл мэндийн байгууллагуудын vйл ажиллагааны гvйцэтгэлийг vнэлэх журам”-ын дагуу “Шилдэг эмч, сувилагч үйлчилгээний ажилтан" шалгаруулах арга хэмжээ 12-сарын 21-нд боллоо.

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрvvл мэндийн төвийн Шилдэг эмчээр С.Эрдэнэчулуун, шилдэг сувилагчаар С.Оюунгэрэл, Шилдэг өрхийн эрvvл мэндийн төвөөр "Эхэн босго", шилдэг өрхийн эмчээр С.Бадамгарав, шилдэг өрхийн сувилагчаар “Баянбигэр” өрхийн эрүүл мэндтийн төвийн Ч.Наранчимэг, “Одонт манал” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн Ю.Энхтуяа нар тус тус шалгарлаа.