Видео

       “Улаан чулуутын хогийн цэг дээр хөдөлмөр эрхэлж байгаа залуучуудын судалгааг гаргаж, мэдээллийн санг бий болгох, нөхцөл байдалтай танилцаж, шаардлагатай нийгмийн үйлчилгээнд холбон зуучлах зорилгоор 2018 оны 12 сарын 26-ны өдөр “Залуучуудын хөгжлийн төв”-ийн ажилтнууд дүүргийн 26 хороотой хамтран ажиллалаа.

     Тус хөдөлмөр эрхлэгч иргэдэд төсвөө хэрхэн зөв зарцуулах талаар зөвлөгөөг хүргэн, утааны маск, ажлын бээлийн тарааж өгч, халуун аарц, хоолоор үйлчилсэн бөгөөд хөдөлмөр эрхлэгч 42 иргэдийн судалгааг авч, мэдээллийн санг бүрдүүлэн, бичиг баримтгүй 7 иргэнийг бүртгэж, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн, цаашид шаардлагатай үйлчилгээнд холбон зуучлахаар ажиллаж байна.