Видео

Энэ оны бэлтгэл офицер, цэргийн үүрэгтний бүртгэлийн нэгдсэн семинарыг дүүргийн Иргэний танхимд зохион байгууллаа. Семинарт Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Цэргийн штабын дарга, офицер, ахлагч, 32 хорооны Засаг дарга, зохион байгуулагч нар оролцлоо.

Түүнчлэн 2018 онд батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажилд идэвх санаачилгатай ажилласан зарим хороодын зохион байгуулагчдыг шагнаж урамшуулан, 16 хороонд сүүлийн үеийн үзүүлэлт сайтай комьпютер гардуулж өглөө.

Мөн 2019 онд 18 нас хүрэх 6-р хорооны иргэдэд хүндэтгэл үзүүлж, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх гардууллаа.