Видео

             Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газруудын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсэг Сонгинохайрхан дүүрэгт ажиллалаа.

            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жилийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажил түүний үр дүн болон бусад чиглэлээр хяналт шинжилгээ хийлээ.