Видео

Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллага, Good neighbors, HAATZ, Жайка, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Тайваний хүүхэд гэр бүл дэмжих сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, “Хөгжил дэх оролцооны төлөөх холбоо “Жи Си Эс” ТББ, МҮХАҮТ, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр хотын Хайлаар дүүрэг, Япон улсын Изүнокүни хот, нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, тус дүүргээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүд болон нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч нартай байнгын холбоотой ажиллан, хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулан, тэдний дэмжлэгийг авч, хөрөнгө оруулалтын төсвийн бус эх үүсвэр татах ажлыг зохион байгуулав. Үүнд:

-  Австрийн засгийн газрын тусламжийн 7.0 сая еврогийн санхүүжилтээр хэрэгжих гэрэлтүүлгийн ажлын төсөл Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр батлагдсан. Барилга хот байгуулалтын яамнаас зарлагдах “Гэрэлтүүлэг үйлдвэрлэн нийлүүлэгч” шалгаруулах тендерт шаардагдах материалыг боловсруулан, нэгтгэж тус яаманд хүргүүлсэн.

- Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт 37.0 сая ам долларын өртөг бүхий дүүргийн “Жишиг эмнэлгийн” барилгын ажил үргэлжилж байна.

- Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр 4 сургууль, 7 цэцэрлэг баригдахаар батлагдсан.

- БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 25, 26 дугаар хороонд сургуулийн барилгын ажил эхэлсэн.

- Япон улсын Өвсний үндэс төслийн хүрээнд 170.0 сая төгрөгийн өртгөөр 117 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

- 90, 127 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засвар шинэчлэлийн ажлыг Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэсэн. Төсөвт өртөг 658.7 сая төгрөг.

- 2019 онд Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр 74 дүгээр сургууль, 91, 158 дугаар цэцэрлэгүүдийн дулаалгын ажлыг хийхээр батлагдсан.

- Азийн хөгжлийн банкны тусламжаар 2.8 сая ам.долларын “Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах нь МОН-9189 төсөл”-ийг дүүргийн 6, 7 дугаар хорооны 300 айлд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн, ажил явагдаж байна.

- 9 дүгээр сургуулийн ариун цэврийн өрөөний их засварын ажлыг Good neighbors ОУТББ-ын 150.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр хийсэн.

- 62 дугаар сургуульд компьютерийн лабораторид 20 ширхэг иж бүрэн компьютер, 1 принтерийн хөрөнгө оруулалтыг 120.0 төгрөгөөр Good neighbors ОУТББ санхүүжүүлсэн байна.