Видео

Нийслэлийн нийтийн биеийн тамир спортын хорооноос "Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд” сэдэвт сургалтыг Нийслэлийн Засаг захиргааны V дугаар байр буюу “Нийслэлийн Иргэний танхим” болон МУБИС-ын спорт зааланд зохион байгуулж байна.

Уг сургалтанд Сонгинохайрхан дүүргийн 43 цэцэрлэгийн 78 багш нар хамрагдаж байгаа бөгөөд энэ сарын 18-ний өдрийг хүртэл үргэлжлэх юм.