Монгол улсын Засгийн газрын "Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай" 2019 оны 26 дугаар тогтоолыг Сонгинохайрхан дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс амжилттай хэрэгжүүлж, нийт 35 мянган тэтгэвэр авагчийн тэтгэвэр, нэмэгдлийг Сар шинийн баяраас өмнө чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай олгохоор арилжааны банкуудыг уртасгасан цагаар ажиллуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авлаа.

Тасгийн дарга нар болон байцаагч ажилтнууд банкны салбар тооцооны төвүүдийн тэтгэвэр олголтын явцад хяналт тавьж, асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэн ажиллаж байна.