Видео

Сонгинохайрхан дүүргийн Жендэрийн салбар хороо, дүүргийн жендэрийн дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг хуралдлаа.  Уулзалтад жендэрийн үндэсний хорооноос мэргэжил арга зүйн дэмжлэг өгч ажиллалаа.