Видео

2018 оны 1-р ээлжээр хугацаат цэргийн албанаас халагдаж ирсэн дайчдыг хүлээн авлаа. Халагдсан дайчдыг хүлээж авах ажиллагаанд Цэргийн штабын дарга дэд хурандаа Г.Ялалт,  Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Мөнхбаяр, хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтнүүд, ажил олгогч байгууллагуудын төлөөлөл оролцлоо.

Цэргийн албанаас халагдсан залуучуудад дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн хамт олон 113 ажил олгогч байгууллагын 685 сул ажлын байрыг танилцууллаа. Мөн энэ үеэр аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдийг оролцож, өөрсдийн байгууллагаа танилцуулан залуусыг ажлын байранд бүртгэж байсан юм.