Видео

Сонгинохайрхан дүүргийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудад Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх бусад шийдвэрүүд, орчин үеийн худалдаа, үйлчилгээний чиг хандлага сэдэвт сургалт хэлэлцүүлгийг хийлээ.

Тэд 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хооронд 32 хорооны 1023 иргэн, аж ахуйн нэгжийн удирдлагууд сургалт хийжээ. Сургалтаар худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг аж, ахуй нэгжүүдийн дунд "Худалдаа, үйлчилгээний салбарын орчин үеийн чиг хандлага" Монгол улсын засгийн газрын 98-р тогтоолоор батлагдсан "Aгаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр" мөн нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хэрэглээнд хориглох зэргээр сургалт зохион байгуулсан байна.