Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын монгол хэл, бичгийн мэдлэг, чадварыг ахиулах, монгол хэл, бичгийн багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх, багш нарын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, сурагчдын монгол уламжлал, ёс заншлаа дээдлэн хүндэтгэж, эх хэлээрээ бахархах үзэл бүхий иргэн болж төлөвшүүлэх зорилготой “Эх хэл соёлоо дээдэлье” сарын аяны хаалт өнөөдөр 42-р сургууль дээр боллоо.   

“Миний эх хэл ” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан    

1-р бүс           9-р сургуулийн 11а ангийн сурагч Г.Мандухай          

            2-р бүс           42-р сургуулийн 11б ангийн сурагч А.Ундрал

            3-р бүс           ИЦ 2-р ахлах сургуулийн 11ё ангийн сурагч Ц.Мягмарсүрэн        

            4-р бүс           Тольт сургуулийн 11а ангийн сурагч Ч.Тамир           

“Би эх хэлээрээ зөв, түргэн уншдаг” уншлагын уралдаан  

1-р бүс           12-р сургуулийн 8а ангийн сурагч Батцэцэг   

            2-р бүс           106-р сургуулийн 8а ангийн сурагч Р.Номинжин     

            3-р бүс           76-р сургуулийн 8в ангийн сурагч А.Энхжин 

            4-р бүс           Чандмань сургуулийн 8а ангийн сурагч Т.Баасан    

Эх хэлний шалгалт /сурагчдын дунд/   

1-р бүс           65-р сургуулийн Л.Энхцэцэг багштай 7б анги

            2-р бүс           106-р сургуулийн Н.Туяа багштай 7б анги     

            3-р бүс           76-р сургуулийн Б.Алтантуяа багштай 7д анги         

            4-р бүс           Тольт сургуулийн Л.Дэлгэрмаа багштай 7а анги      

“Бид ангиараа цэвэр бичигтэн” /анги нийтээрээ/      

1-р бүс           ИЦ 1-р ахлах сургуулийн Т.Баярмаа багштай 6в анги        

            2-р бүс           107-р сургуулийн С.Пүрэвсүрэн багштай 6д анги    

            3-р бүс           105-р сургуулийн Д.Мөнгөнтуяа багштай 6г анги     

            4-р бүс           Тольт сургуулийн Б.Болормаа багштай 6а анги       

Эх хэл бичгийн шалгалт /багш нарын дунд/   

1-р бүс           65-р сургуулийн багш Н.Бат-Өлзий      

            2-р бүс           106-р сургуулийн багш П.Энхтуяа        

            3-р бүс           104-р сургуулийн багш Х.Болорцэцэг  

            4-р бүс           Гэрэлт ирээдүй сургуулийн багш Ж.Алтанчимэг      

Кино бүтээлийн шагнал   

1-р бүс           Ш.Сарантуяа захиралтай 62-р сургууль          

            2-р бүс           П.Энхчимэг захиралтай 106-р сургууль          

            3-р бүс           Х.Баяржаргал захиралтай 76-р сургууль        

            4-р бүс           ХО СОН ХЕ захиралтай Гэрэлт ирээдүй        

Тэргүүний сургууль шалгаруулах          

1-р бүс           Ч.Хишигмаа захиралтай 65-р сургууль

            2-р бүс           П.Энхчимэг захиралтай 106-р сургууль          

            3-р бүс           Х.Баяржаргал захиралтай 76-р сургууль        

            4-р бүс           ХО СОН ХЕ захиралтай Гэрэлт ирээдүй