Видео

     Нийслэл Улаанбаатар хотод анх удаа зохион байгуулагдсан “Гамшгийн үеийн төлөвлөлт, хариу арга хэмжээ” сэдэвт Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд СХД амжилттай оролцсон. Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд заасан үүргээ нэр төртэй биелүүлсэн албан хаагчиддаа талархал сертификат гардууллаа.