Видео

Олон Улсын Улаан Загалмайн Хороо (ОУУЗХ) нь хүний зовлон шаналлаас хуваалцах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй, хүмүүнлэгийн зарчмуудыг сурталчилан таниулах, бэхжүүлэх зорилготой ажилладаг байна.  

Уг хороо нь 1863 онд байгуулагдсан цагаас эхлэн  ОУУЗХ нь дэлхий даяар зэвсэгт мөргөлдөөн болон хүчирхийллийн бусад нөхцөл байдалд олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийн үйл ажиллагааг удирдан зохицуулж иржээ. Женевийн конвенц түүний нэмэлт протокол нь нэгдэн орсон улс орнуудын мөрдвөл зохих олон улсын гэрээ болдог ажээ.

        Манай орны хувьд 1939 онд “Монголын улаан хэрээстийн эвлэл”-ийн анхдугаар Их хурал 4 дүгээр сарын 30-нд Улаанбаатар хотноо хуралдаж, анхны дүрмээ баталжээ. Энэ өдрийг Монголын Улаан загалмай нийгэмлэг (МУЗН) байгуулсан өдөр гэж манай улс тэмдэглэдэг байна.