Видео

     Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Хүй 7 худгийн морь барианы газрын хуваарьт талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэж бүрэн дуусгалаа.  ТЦҮ-ОНӨААТҮГ зам талбайн 32 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллалаа.