Видео

Монгол улсын Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” захирамж, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын А/556 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 24 цагаар шуурхай ажлын штабыг 10 дугаар сарын 23-наас эхлэн ажиллуулж байна.  

Түүхий нүүрс болон сайжруулсан түлшний талаарх мэдээ мэдээллийг 7017-3213 дугаарын утсанд авч байна.