Видео

 

 

 

Дүүргийн хэмжээнд 100кв-аас дээш хүчин чадалтай уурын зуухаар халдаг 72 ААН бий. Эдгээр аж ахуйн нэгж түүхий нүүрс хэрэглэх тусгай зөвшөөрөлтэй. Тиймээс түүхий нүүрсний хэрэглээ, хадгалалтдаа хяналт тавьж ажиллахыг анхаарууллаа.

 

Бусдад худалдаалсан зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгжийг 1-3 сая төгрөгөөр, иргэнийг 300 мянган  төгрөгөөр торгохыг анхааруулж байна.