Видео

“Эхэлж инээ эхэлж мэндэл” аяны хүрээнд 79-р цэцэрлэгийн хамт олон 310 хүүхдийн ар гэрт мэдээлэл хүргэлээ. Тус цэцэрлэг нь 34 багш ажилтан, 320 хүүхэдтэй үйл ажиллагаа явуулдаг юм.

 “Эхэлж инээ эхэлж мэндэл” аянд нэгдэж мэргэжлийн зөвлөгөө шаардлагатай байгаа гэр бүлд ганцаарчилсан уулзалт хийхээс гадна Нийслэл хотын 380 жилийн ойг тохиолдуулан хүүхдүүдэд хотын соёлыг түгээх, зөв иргэн байх талаар мэдээлэл хүргэлээ. Мөн эцэг эхчүүд цэцэрлэгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, эерэг харилцаа, эерэг хандлагыг сайжруулах зорилгоор нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулсан байна.