Видео

 

Хүйтний эрч чангарч байгаа энэ өдрүүдэд иргэдийн сайжруулсан түлшний хэрэгцээг бүрэн хангах, аюулгүй байдлыг ханган ажиллахыг хэлтэс албадын дарга нарт үүрэг болголоо.