Иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, хог хаяхгүй байх дадал төлөвшүүлэх, үүсмэл болон хур хог хаягдлын цэгийг бүрэн устгах, дахин хог хаягдлын цэг үүсгэхгүй байх үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хог хаягдлыг бууруулах талаар шинэ арга барил бүхий санал, санаачлагыг дэмжих зорилгоор дүүргийн Засаг дарга 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/145 тоот захирамж гарган “ХОГГҮЙ ОРЧИН-ЭРҮҮЛ АМЬДРАЛ” болзолт уралдаан зохион байгуулах боллоо.