3 дугаар хорооны Засаг дарга Б.Соёл-Эрдэнэ 10 хэсгийн ахлагч, Улсын бүртгэгч Ц.Оюундайлай нар Иргэний оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хүрээнд хийгдэж буй Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн Газрын нээлттэй өдөрлөгт  оролцлоо.  Ч.Хишигмаа захиралтай 65 дугаар сургуулийн шинээр иргэний үнэмлэх авч байгаа 16 настай 9 сурагчдад иргэний үнэмлэхийг гардуулан өглөө.