Монгол Японы "ЭХ ЦАГААН ХУС" нийгэмлэгийн менежер Б.Сандагсүрэнтэй хамтран хорооны 25 өрхөд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүллээ. Иргэдийг дэмжин тусалсан нийгэмлэгийн залуучууддаа баярлалаа.