Хэсгийн ахлагч Ц.Гансүрэн жалгын баруун, зүүн талын өрхийн иргэдэд мэдээлэл өгч хог хаяхгүй байх, хаяж буй иргэдийг баримтжуулж хэсгийн ахлагч, хог хаягдлын байцаагчид хүргүүлэх талаар санал солилцон ойр орчмын өрхүүдэд цэвэрлэсэн жалгаа хариуцуулж өглөө.