Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Баяраа 24 дүгээр хорооны 23 өрхийн цахилгаан холболтын ажлын явцтай танилцлаа. Уг ажлын гүйцэтгэлийг “Их хотын гэрэлтүүлэг” ХХК хийж байгаа юм. Тус 23 өрх нь амьжиргааны түвшнээс доогуур орлоготой иргэд бөгөөд дүүргийн зүгээс тус өрхүүдийн газрын асуудлыг шийдсэн бол одоо цахилгаанд холбох ажил 90 хувьтай явж байна.