2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр НИТХ-ын Төлөөлөгч Ц.Төрхүүгийн дэмжлэгээр тус хорооны баганарангийн 18, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 44 дүгээр гудамжны үерт эдэгдсэн газруудыг тэгшлэн янзаллаа.

Мөн 3, 4 дүгээр хорооны дунд байрлах жалгыг Иргэдийн бүлгийн 21 хүнээр цэвэрлүүллээ. Дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа Хоггүй орчин-Эрүүл амьдрал аянд хороодын иргэд идэвхи санаачлага гарган оролцож байгаа юм.