СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хэт хуурайшлын энэ үед амрагч, аялагч, орон нутгийн иргэд та бүхэн гал түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлж ил гал, үнс нурмаа бүрэн унтрааж байхыг уриалж байна.