Хэт хуурайшлын энэ үед амрагч, аялагч, орон нутгийн иргэд та бүхэн гал түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлж ил гал, үнс нурмаа бүрэн унтрааж байхыг уриалж байна.