БНСУ-н Пусан хотын Хамтын  ажиллагааны сантай хийгдсэн Харилцаа Хамтын Ажиллагааны гэрээний дагуу Хүүхдийн хөгжил , иргэд рүү чиглэсэн сайн дурын үйл ажиллагаа амжилттай болж байна. Хамтын сангийн төлөөлөгчид өнөөдөр дүүргийн 92-р цэцэрлэг болон 67-р сургуулиар зочиллоо.