19-р хороотой хамтын ажиллагаа эхлүүлсэн сайн дурын багийнхан дүүргийн 92-р цэцэрлэгийн дотор болон гадна ханыг зургаар чимлээ. Цаашид хичээлийн шинэ жил эхлэхээс өмнө багачуудад зориулсан олон ажил хэрэгжүүлэх юм.