2017.08.22-нд Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийн хэлэлцүүлгийг 3-р хороо амжилттай зохион байгуулжээ. Хэлэлцүүлгийг тус хорооны Засаг дарга Б.Соёл-Эрдэнэ удирдан явуулсан бөгөөд иргэдийн сонирхсон асуултад хариулт өгч, саналыг нь авсан байна.