Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийн хэлэлцүүлгийг 9-р хороо амжилттай зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлгийг тус хорооны Засаг дарга Л.Бямбадорж удирдан явуулсан бөгөөд иргэдийн сонирхсон асуултад хариулт өгч, саналыг нь авсан байна.