31 дүгээр хорооны Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөл хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран хурал зохион байгуулж 10-р сард нийтийн эргүүлд ажиллах иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хувиарыг танилцуулан, зааварчилгаа өглөө