10 дугаар хороо Итгэл бүтээмж төвтэй хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан "Аж ахуй эрхлэх тухай" "Бизнес эрхлэх" "Төсөл бичих аргачлал"-ын тухай шаталсан сургалтыг 2017 оны 10-р сарын 5,6-ны өдрүүдэд явуулж байна. Сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 6-ны 12 цагт ирж хамрагдана уу.