Их хэмжээгээр орж байгаа цасны улмаас үүсэх хальтиргаа гулгаанаас сэргийлж хороодын аж ахуйн нэгж болон иргэд цас цэвэрлэгээг идэвхтэй хийж байна.