11 дүгээр сарын 3-5-ны өдрүүдэд Epimon мэдрэлийн төрөлжсөн эмнэлэгтэй хамтран хорооны 40, 45, 50, 55, 60, 65 насын иргэдэд шинжилгээ, дотор эхо, үзлэг оношилгоог хороон дээрээ үнэ төлбөргүй явуулж иргэд идэвхтэй оролцлоо.