25-р хорооны Засаг дарга Р.Батчулуун ажлын албаны хамт олонтойгоо хорооныхоо хэвтэрт байдаг иргэд болон өндөр настнуудынхаа гэрээр орж, Халамжийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулиудын талаар танилцуулга хийн, эмхэтгэл өгч, гарын бэлэг гардуулсан байна.