“Улаанбаатар хот дахь гэр оронгүй иргэдийн дунд сүрьеэгийн идэвхитэй илрүүлэлт, эмчилгээ, хяналт болон нийгмийн дэмжлэг” үзүүлэг төслийн хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт амьдарч буй орон гэргүй иргэд болон орцны жижүүр, халамж асрамжийн газарт амьдардаг иргэд мөн эмзэг бүлгийнхэний дунд сүрьеэгийн идэвхитэй илрүүлгийн өдөрлөг зохион байгууллаа.