Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хорооны хамт олон нутаг дэвсгэртээ үйл ажиллагаа явуулдаг 84,91-р цэцэрлэгийн багш, ажилтан албан хаагч нарыг "Хууль эрх зүйн мэдлэг дээшлүүлэх" сургалтанд хамруулж, "АХА" тэмцээнийг зохион байгуулан амжилттай оролцон байр эзэлсэн багш нараа өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагналаа.