Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Нийтийн сонсгол явуулах тухай” захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хуралдаж, 2017 оны 12 дугаар сар 5-ны өдөр дүүргийн иргэний танхимд сонсголыг зохион байгуулахаар боллоо.

Сонсголоор 2018 оны Төсвийн төсөл, мөн оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс албадын дарга нар, хороодын Засаг дарга нар мөн иргэдийн төлөөллийн хүрээнд зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ.