Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Хамтарсан багийг чадваржуулах” хоёр сарын аян дүнгээ гаргалаа. Аяны хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг амжилттай зохион байгуулсан хороодыг шилдэгээр шалгарууллаа. 

 

Баянхошуу бүсээс 11-р хороо

Өнөр бүсээс 17-р хороо

Толгойт бүсээс 2-р хороо

Төвийн бүсээс 19-р хороо бусад хороодоо манлайлсан бол шилдэг Нийгмийн ажилтнаар 22-р хорооны нийгмийн ажилтан Ж.Дааманцогзол шалгарлаа.