Агаарын бохирдлыг бууруулах, байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий цахилгаан халаагуур, байшингийн дулаалга, сайжруулсан түлшний үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүнийг иргэдэд сурталчлах, худалдаалах зорилгоор сургалт зохион байгуулж байгаа юм. Сургалтыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 08-наас 11-ний хооронд хороодод хуваарийн дагуу зохион байгуулах тул идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна. Өнөөдөр 1, 2, 3 дугаар хороонд уг сургалтыг зохион байгууллаа.