Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 31 эмийн сангийн мэргэжилтнүүдийг хамруулан эм бэлдмэл болон эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр гарч болох эрсдэлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, үйл ажиллагааг стандартын дагуу явуулахад анхаарах талаар сургалт зохион байгууллаа.

 

Сургалтын төгсгөлд оролцогчдын гаргасан санал, асуултад хариулт өгөн цаашид facebook группт бүх эмийн сангуудыг нэгтгэн мэдээллийг солилцохоор боллоо. Мөн хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах, эм зүйн дэглэм, зохистой хэрэглээний тухай иргэдэд заавар зөвлөмж өгч байхыг анхаарууллаа.