Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 2018 оны сургалт бэлтгэлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу офицeр, ахлагч бүрэлдэхүүнд Монгол Улсын аюулгүй байдлын орчин, энхийг дэмжих ажиллагаанд монгол улсын оролцоо, цаашдын чиг хандлага, Батлан хамгаалах багц хуулийн талаар тус дүүргийн Цэргийн штабын дарга дэд хурандаа Г.Ялалт сургалт зохион байгууллаа.