Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд төлөөлөгч Ц.Төрхүү өөрийн сонгогдсон 2-р хорооны 200 ахмад настан болон хэвтэрт байгаа ахмадуудад сар шинийн гарын бэлэг гардуулжээ.