Сар шинийн баяр угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2 дугаар сарын 10.11-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээнд 2,143 аж ахуйн нэгж байгууллага, 11,104 иргэд оролцож 354,051 м.кв талбайн цас мөс, хог хаягдлыг цэвэрлэсэн байна. Мөн 32 хороонд 43 хог тээврийн автомашин 239 рeйсээр 1,266 тн хог хаягдал цас мөсийг ачиж Нарангийн төвлөрсөн цэгт хүргэлээ.