Засаг дарга Ж.Сандагсүрэнгийн санаачилж, уламжлал болгон явуулж буй олон үйл ажиллагааны нэг нь зорилтот бүлгийн өрхүүдэд түлээ, нүүрсний тусламж үзүүлэх ажил билээ. Тэгвэл энэ удаа “Саранбат” ТББ-тай хамтран 5-р хорооны зорилтот бүлгийн 20 өрхөд нүүрсний тусламж үзүүллээ.