Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн А/58, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны А/43 дугаар тушаалаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, бизнес эрхлэгчид болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн удирдлага, тогооч нарт “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал  /GMP, GHP/ нэвтрүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10:00, 12:00 цагт зохион байгууллаа. Сургалтыг дүүргийн Засаг даргын орлогч О.Ганбаатар нээж, үг хэллээ. Сургалтад нийт 178 аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл хамрагдлаа.