1-р хорооллын арын замаас 29-р хороо “Москва” хорооллын араар Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжтай холбогдох 1.2 км шинэ автозамын ажил үргэлжилж байна.

Газар чөлөөлөлтийн асуудлаас шалтгаалан 0.3 км хэсэгт ажил хийгдэлгүй хүлээгдэж байсан асуудлыг шийдвэрлэж гэр хороолол дундуурх чулуун замыг барьж байна.