Видео

       “Манай хороо миний гудамж” аяны хүрээнд 8-р хорооны хамт олон Гүнжийн нүдэн нуур орчимд улиас, бургас, хайлаас зэрэг 2000 орчим мод тарьсан байна. Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба, “Тэтгэгч хур” ХХК-ны дэмжлэгтэйгээр хорооны иргэдийн оролцоотойгоор уг ажлыг хэрэгжүүллээ.